Hammurabi a fost cel de-al șaselea rege al dinastiei I Babilonene, care a creat un cod de legi, scris probabil în jurul anului 1760 î.Hr. și care cuprindea un Prolog, 282 de articole de lege și un Epilog. Textul a fost scris pe o stelă din diorit lungă de 2,25 metri. Stela a fost descoperită în 1902 de M. J. de Morgan în timpul săpăturilor arheologice efectuate la Susa.

Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Gesetzescode_369-2

#1. Dacă cineva a învinovățit pe altul, acuzându-l de crimă, dar nu poate dovedi, atunci acuzatorul să fie dat morții.

#2. Dacă cineva a acuzat pe un altul de vrăjitorie, dar n-a putut dovedi, atunci cel învinovățit de vrăjitorie să meargă la un râu și să se arunce în el. Dacă râul l-a înecat, atunci acuzatorul să-l ia acasă. Dacă râul a arătat că acuzatul este nevinovat lăsându-l teafăr, atunci acuzatorul de vrăjitorie să fie dat morții, iar cel care s-a aruncat în râu să ia averea acuzatorului.

#3. Dacă cineva s-a prezentat la un proces cu un martor fals și n-a putut să-și probeze declarația făcută, el va fi ucis dacă procesul era un proces de condamnare la moarte.

#4. Dacă însă se prezintă într-un proces referitor la cereale sau bani, atunci el suportă pedeapsa procesului în cauză.

#5. Dacă un judecător a pronunțat o sentință și a dat o hotărâre ce are puterea unui act, dar după aceea își schimbă părerea, acel judecător, care s-a convins că sentința pe care a dat-o trebuie s-o schimbe, va restitui îndoit daunele procesului în cauză și va trebui să părăsească scaunul pe care-l deține în corpul judecătoresc și nu va mai lua parte la procese, cu ceilalți judecători.

#6. Dacă cineva a furat ceea ce aparținea divinității ori palatului, acel om va fi ucis, iar cel ce va primi din mâna lui lucrurile furate va fi spânzurat.

(Gândirea asiro – babiloniană în texte, trad. A. Negoiță, București, Editura Științifică, 1975, p. 311-312).


Bibliografie:

  1. Istoria Orientului Antic, Red. Lui V.I. Kuzişcin, Chişinău, 1990.
  2. Bogdan Antoniu, Alexandru Barnea, Ecaterina Lung, Bogdan Murgescu (coordonator), Mirela – Luminița Murgescu, Gheorghe Vlad Nistor, Cristian Olariu, Lucia Popa, Istoria lumii în texte, De la începuturi până în zilele noastre, Editura Universitas.
Reclame